Scheiden is samenwerken op hoog niveau!

Hoofden met vraagtekens

Daar zit je dan….

Daar zit je dan; je gaat scheiden. Je relatie is over. Jij of je partner heeft de conclusie getrokken dat jullie relatie niet meer langer verder kan gaan. Misschien ben je wel samen tot deze beslissing gekomen. De toekomst krijgt een andere vorm, een andere invulling dan je van te voren had gedacht. Jullie moeten samen aan de slag om goede afspraken te maken voor de toekomst van jullie en jullie kinderen. En dat kan behoorlijk lastig zijn, zeker als je niet wilt scheiden of je je boos, verdrietig en vreselijk gekwetst voelt. Het kan heel goed zijn dat je je (ex) partner liever even een tijdje niet ziet. Maar juist in deze bewogen periode moet je intensief met elkaar aan de slag. Scheiden is dan samenwerken op hoog niveau!

Hoe maak je afspraken in zo’n bewogen periode?

In de meeste gevallen is scheiden hartstikke verdrietig en pijnlijk. Je relatie stopt en wordt afgewezen. Opeens staat alles op losse schroeven: waar ga je wonen? Hoe gaan jullie zorgen voor de kinderen? Hoe reageert je familie en jullie vrienden? Naast een verdrietige periode is het vaak ook een erg onzekere periode. De ironie van de situatie is dat je afscheid en afstand van elkaar gaat nemen, terwijl je eigenlijk heel hard samen aan de slag moet en goed moet communiceren. Jullie moeten aan de slag om afspraken te maken over alles wat jullie samen hebben opgebouwd: over jullie kinderen, de auto, kat, pensioen, huis, familie en nog veel meer. Hoe doe je dat als je van binnen de ander misschien helemaal niet wilt zien, laat staan spreken? Als je vooral heel erg boos, verdrietig en gekwetst bent. Hoe zorg je dan dat je afspraken maakt die recht doen aan de toekomst van jullie beiden en belangrijker: de toekomst van jullie kinderen? Hoe zorg je ervoor dat je ruimte voelt om de ander ook een toekomst te gunnen? Dat jouw boosheid niet de keuzes maakt, maar dat ratio en redelijkheid ook meebeslissen?

Mediation helpt om afspraken te maken

Mediation helpt om tot goede afspraken te komen. Zeker als je merkt dat jij en je partner anders met de scheiding omgaan en vaker discussiepunten hebben over (kleine) zaken dan dat jullie het eens zijn. Jij en je partner moeten het moeilijkste doen wat er is: samenwerken terwijl je daar eigenlijk helemaal niet op zit te wachten. Een mediator helpt om samen een gesprek te voeren en samen afspraken te maken. Vaak staat de mediator in eerste instantie stil bij de keuze om de relatie te beëindigen. Wie heeft bijvoorbeeld de keuze gemaakt? Hoe is dit aan de ander verteld? En hoe heeft de andere de boodschap ontvangen? Vaak merk je dat er een verschil bestaat in de beleving: de één heeft de keuze gemaakt om te stoppen en is al een tijd bezig geweest om de relatie te beëindigen. De ander is geschokt en verdrietig, kan misschien niet geloven dat de ander tot deze keuze komt. Om tot samenwerking te komen is het erg belangrijk om eerst ruimte te hebben voor dit verschil. Het is heel logisch dat er verdriet is, dat er een verschil bestaat in tempo en manier van verwerken. Het is logisch dat je boos bent en verwijten hebt.

“De mediator staat je stil bij het verschil in jullie verwerkingsproces, daardoor ontstaat ruimte om met elkaar goede afspraken te maken”

Samen met de mediator bespreken jullie hoe je dit verschil overbrugt zodat je tot een zo vruchtbaar mogelijke samenwerking komt. Want of je wilt of niet, je zult op een moment je boosheid los moeten laten of naast je verdriet ruimte maken voor redelijkheid. Als dit lukt dan begin je aan een intensieve, maar belangrijke klus: jullie leren vanuit je nieuwe rol als ex-partner of alleen als ouder met elkaar te praten en met elkaar afspraken te maken. En dat is belangrijk, want jullie komen  in de toekomst vast vaker met elkaar in contact om gemaakte afspraken aan te passen omdat de situatie veranderd is.

“Scheiden vraagt het uiterste van je samenwerkingsvaardigheden nu en vaak ook later!”

Hoe komen we weer uit de Sinterpiet discussie?

Handen maken een wereldbol

Hoe komen we er weet uit? Puzzel je mee?

Vraag aan jou: hoe komen we met elkaar uit de Sint- en pietdiscussie? Puzzel je mee?

Of je nu voor of tegen bent of je er juist niet mee wilt bemoeien: we zitten er met z’n allen in. De Sinterpiet-discussie.

Maar…… hoe komen we er weer uit?

Hoe zorgen we dat we één verhaal krijgen waar we mee uit de voeten kunnen in plaats van verharde verhalen tegenover elkaar? Want het gelijk doet er niet meer toe, alle verhalen bevatten waarheid. Hoe zorgen we dat het ons niet (nog) meer verdeelt? Dat we weer tot elkaar kunnen komen en zorgen dat we op een fatsoenlijke manier samen kunnen (blijven) leven?

Hoe maken we hier een maatschappelijke discussie van? Waar we het kunnen hebben over de thema’s achter de discussie, over uitsluiting en meedoen, over met elkaar samenleven. Doen we dat op landniveau, stad of dorpsniveau, wijk of straatniveau? Doen we dat met onze familie en vrienden of juist niet? Hoe luisteren we met het doel elkaar te snappen en verder te komen in plaats van de luisteren om ons eigen gelijk te verkondingen.

Wie is nou eigenlijk verantwoordelijk?

En wie is verantwoordelijk? Zijn wij dat? Is de overheid dat? Moeten wij als mediators opstaan en en groot landelijk debat organiseren? En hoe krijgen we de goede mensen aan tafel? Wie zijn eigenlijk de goede mensen?

En wat als het zo blijft, als we ons nog meer ingraven in onze loopgraven. Wat betekent dat voor ons samenleven voor de toekomst? En is dat de prijs die we willen betalen? Is het ons dat waard?

Heel leuk als je mee puzzelt hoe wij deze discussie kunnen stoppen. Meningen over de inhoud zijn er al genoeg, fijn als je die elders plaatst. Het gaat niet om waarheidsvinding, maar om met elkaar te puzzelen hoe we het verschil overbruggen. Heb jij de gouden tip?

 

 
Handen op een stapel