Over de IJssel Mediation 

Overbrug jij het verschil?


Casusanalyse - Complexe klantsituaties

Speciale methodiek: Meer (in)zicht en (be)grip in moeilijke casussen

Over de IJssel Mediation heeft de werkwijze Zicht op de Zaak ontwikkeld. Hierbij is een methodiek voor conflictanalyse toegepast op complexe klantsituaties in zorg en welzijn. De bedoeling van de methodiek is om meer inzicht en grip te krijgen op complexe casuïstiek. Professionals in wijkteams, jeugdhulp, verzorgingshuizen, verslavingszorg, politie of gehandicaptenzorg kennen het als geen ander; klantsituaties waar je s'nachts van wakker kan liggen. "Als dat maar goed gaat!" of "Wat speelt er nu precies? Hoe krijg ik beweging in deze situatie?" of "Als die andere professional nu maar doet wat we hebben afgesproken!".

Over de IJssel Mediation werkt vanuit de systeem- en conflictbenadering en maakt zichtbaar wat zich in een klantsituatie afspeelt. Wat gebeurt er tussen mensen? Wat is nu eigenlijk het probleem (en van wie is het)? Welk patroon houdt de klant en de professionals gevangen? Welke kleine stap kun je maken om dat patroon te doorbreken? De werkwijze Zicht op de Zaak gaat verder dan de reguliere casusanalyse. Het maakt niet alleen het systeem zichtbaar, maar ook de patronen waar het systeem met elkaar in gevangen zit.

Door de analyse worden dingen logisch en is de schuldvraag een stuk minder belangrijk. Je leert zien dat de klant, zijn netwerk en de professionals allemaal met elkaar in verbinding staan en elkaar beïnvloeden. En vaak is het dan niet zo moeilijk meer. Deze manier van kijken en werken lost een situatie niet op, maar maakt dat het werkbaarder, logischer en makkelijker hanteerbaar wordt. Met elkaar leer je kleine stapjes naar verbetering of verandering uit te proberen.

In een casusoverleg schuif ik bij jullie aan. In 2,5 tot 3 uur tijd ontleden we de casus. Natuurlijk zijn de klant, partnerorganisaties of je bestuurder van harte welkom. Samen krijgen jullie zicht op de zaak! Vooraf spreken we eerst samen jouw casus door.

Jij werkt met complexe casussen en eigenlijk zoek je een sparring-partner. Je wilt de methodiek leren terwijl je aan het werk bent. Je wilt samen een casus ontleden en snel kunnen overleggen. Samen spreken we af wat je wilt bereiken en op welke manier.

In twee dagen leer je zelf een casus ontleden. Je kunt de methodiek toepassen in je eigen werk en je eigen team. Je volgt de cursus met andere professionals die hun hoofd, net als jij, af en toe breken over hoe zij in die moeilijke situatie weer in control komen.

Over de IJssel mediation en coaching Zutphen


"Heb jij wel eens die aap op je schouder in die moeilijke casus? Je ligt er misschien wakker van? Je peinst hoe je verandering in de situatie kunt brengen. Zicht op de Zaak helpt je meer inzicht en regie te krijgen!"