Casusanalyse - Inzicht met het hele team

Heb jij of hebben jullie behoefte aan meer inzicht en grip in die lastige klantsituatie of multi problem casus? Een casusanalyse met jou, je netwerkpartners en eventueel de klant, geeft inzicht en nieuwe mogelijkheden. Je leert anders kijken naar de situatie. Niet alleen naar de probleemgebieden van de klant, maar vooral wat er tussen mensen gebeurt. Je leert zien dat iedere situatie zijn eigen dynamiek heeft en je leert met deze dynamiek omgaan. Een analyse duurt 2,5 tot 3 uur, afhankelijk van de groepsgrootte.


"In een casusoverleg ga je samen puzzelen. Niemand weet precies hoe het zit. Welke opties zijn er? Samen ontdek je nieuwe wegen en besluit je welke weg jullie opgaan."


Over de IJssel Mediation, Coaching en Training gebruikt cookies met het doel het aantal bezoekers en de soort bezoekers in kaart te brengen.