Informatie over privacy

In deze privacyverklaring lees je hoe Over de IJssel Mediation, Coaching en Training omgaat met jouw persoonlijke gegevens bij mediation- en coachingstrajecten. Mocht je na het lezen van de privacyverklaring vragen hebben, stel ze dan gerust.

Welke informatie gebruiken we bij mediation?

Voor de mediation hebben we gegevens nodig om met en voor jou te kunnen werken. Voor jou werken kan bijvoorbeeld zijn:

 • Een mediationovereenkomst en een vaststellingsovereenkomst opstellen;
 • Het sturen van een factuur;
 • Een ouderschapsplan en eventueel een (echt)scheidingsconvenant;
 • Een draagkrachtberekening voor partner- of kinderalimentatie;
 • Het opstellen van een verdeling van het huwelijksvermogen;
 • Informatie die nodig is voor arbeidsgerelateerde situaties;
 • Afspraken die tijdens de mediation worden gemaakt.

Voor alle activiteiten hebben wij informatie van jou nodig die we aan jou vragen.. Om dit te doen hebben we toestemming van je nodig. De toestemming wordt beschreven in de mediationovereenkomst. Hier tekenen wij beiden voor voordat we de mediation starten.  Zonder deze gegevens kunnen wij niet in alle gevallen voor je werken en moeten we in sommige gevallen ons werk voor je stopzetten. We streven ernaar om alleen die informatie te vragen en vast te leggen die noodzakelijk is voor de mediation.

Met wie wordt informatie gedeeld?

De gegevens die we van jou krijgen worden alleen gedeeld met anderen binnen het kader van ons werk. Voorbeelden zijn de Raad voor Rechtsbijstand, de rechtbank en de advocaat die een verzoek indient bij de rechtbank of aan de wederpartij in een vaststellingsovereenkomst. Dat gebeurt altijd pas als er volledige instemming van jou is. Daar teken je voor.

Welke informatie gebruiken we bij coaching?

Bij coachingsgesprekken gebruiken we die gegevens die nodig zijn om jou op een goede manier verder te kunnen helpen. Dit gaat met name om:

 • Informatie over jouw persoonlijke situatie;
 • Doelen en afspraken worden vastgelegd en naar jou gemaild.

We streven ernaar om alleen die informatie te vragen en vast te leggen die noodzakelijk is voor de coaching. Informatie wordt niet met anderen gedeeld zonder jouw toestemming.

Hoe en hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Jouw gegevens zijn veilig bij ons. Ze worden niet met anderen dan hierboven gedeeld. We bewaren ze zolang de mediation of coaching loopt. Daarna worden ze in een digitaal archief opgeslagen om te voldoen aan de eisen van de beroepsgroep. De bewaartermijn wordt gerelateerd aan de wettelijke bewaartermijnen. Daarna worden al jouw gegevens door ons gewist. Voor mediation is de bewaarperiode 7 jaar. In die periode kun je bij ons terecht met vragen. De gegevens voor een coachingstraject worden 3 jaar bewaard.

Mag je jouw dossier inzien?

Ja, je hebt het recht om te zien welke gegevens van jou bekend zijn en bewaard worden. Ook kan je opvragen welke gegevens wij hebben en met wie wij informatie hebben gedeeld. Als je je gegevens wilt bekijken dan is het belangrijk dat je schriftelijk de vraag stelt. Vervolgens wordt een afspraak gemaakt om het dossier in te komen zien. Bij de afspraak vragen wij om jouw ID-bewijs zodat we vast kunnen stellen wie jij bent. Het dossier wordt niet naar je gemaild of per post verstuurd.

Mag je vragen om gegevens te laten verwijderen?

Ja, je hebt het recht om gegevens te laten verwijderen. Verwijderen van gegevens kan betekenen dat wij geen werkzaamheden meer voor je kunnen doen. Een vraag om gegevens te verwijderen ontvangen we graag schriftelijk en met een kopie van je ID-bewijs. Dit is nodig om vast te stellen dat jij de vraag stelt en niet iemand anders. De gegevens van een mediationtraject kunnen niet worden verwijderd binnen 18 maanden na het beëindigen van de mediation. (Artikel 12 van het MfN-regelement).

Hoe zijn jouw gegevens beveiligd?

Wij werken niet op andere manieren met jouw gegevens dan hierboven is beschreven. Ze worden door ons niet gecombineerd voor profiling of automatische besluitvorming en worden ook niet gekoppeld aan andere databases. Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus. We nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan direct contact met ons op. De volgende maatregelen zijn genomen om jouw gegevens te beveiligen:

 • Gegevens die je aan ons toevertrouwt, worden niet in de cloud bewaard;
 • Dossiers worden niet opgeslagen op een mobile device (mobiele telefoon, laptop);
 • Beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall;
 • TLS (voorheen SSL) wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https'en het hangslotje in de adresbalk;
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog) gegevens te bemachtigen;

Welke plugins worden gebruikt op de website?

Google Analytics

Over de IJssel Mediation maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Over de IJssel Mediation bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Over de IJssel Mediation heeft een verwerkingsovereenkomst met Google Analytics. De  informatie die wordt verzameld gaat o.a. om:

 • IP adres van je computer;
 • Datum en tijd van je bezoek;
 • De pagina's die je bezoekt;
 • De zoekwoorden die je gebruikt;
 • Het browsertype dat je gebruikt;
 • Soort device wat je gebruikt (computer, laptop, telefoon e.d.);
 • Soort besturingssysteem van je computer;
 • Informatie over het mobiele netwerk dat je gebruikt;
 • Het land waar je je in bevindt.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website van Over de IJssel Mediation, Coaching en Training gebruikt wordt. Google maakt rapporten zodat wij kunnen zien hoe de website bezocht wordt en zodat we meer effectiviteit in onze advertenties en campagnes kunnen brengen. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Over de IJssel Mediation, Coaching en Training heeft hier geen invloed op. Over de IJssel Mediation, Coaching en Trainingheeft Google geen toestemming gegeven om via de website van Over de IJssel Mediation, Coaching en Training verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Mail Chimp

Wij versturen onze nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Heb je een klacht over het gebruik van jouw gegevens?

Wij doen er alles aan om zorgvuldig met jouw gegevens om te gaan. Mocht je toch vinden dat er sprake is van onzorgvuldigheid; laat het ons weten. Op deze manier kunnen we onze bedrijfsvoering beter maken. Mocht dit geen oplossing bieden dan kun je een klacht indienen bij de toezichthouder, Autoriteit Persoonsgegevens.  


"Eigenlijk gaat het er vooral om dat zorgvuldig en bewust wordt omgegaan met jouw gegevens. En dat is logisch! Over de IJssel Mediation doet haar uiterste best om te zorgen dat jouw informatie veilig is."


Over de IJssel Mediation, Coaching en Training gebruikt cookies met het doel het aantal bezoekers en de soort bezoekers in kaart te brengen.