Mediation bij echtscheiding - Over de IJssel Mediation

Jullie gaan scheiden. Dat is verdrietig en vaak een schok voor minimaal één van jullie twee. Bij een scheiding komt veel kijken, je leven staat op losse schroeven. Mediation helpt om bij een echtscheiding samen afspraken te maken. Wie krijgt bijvoorbeeld welke spullen? Wie blijft in de woning wonen? Hoe gaat het straks met gezamenlijke vrienden? En het belangrijkste: hoe regelen jullie het samen goed voor de kinderen? Ook al ligt jullie relatie niet officieel vast in een huwelijk of in een geregistreerd partnerschap; het is belangrijk om de dingen samen goed te regelen, zeker als jullie samen kinderen hebben.

Goed uit elkaar gaan, samen afspraken maken

 Als jullie uit elkaar gaan én kinderen hebben is het belangrijk goede afspraken te maken over de kinderen. Deze afspraken leggen jullie vast in een ouderschapsplan. In het ouderschapsplan regelen jullie alles rondom de kinderen. Bijvoorbeeld hoe jullie het gezag regelen, waar de kinderen gaan verblijven en hoe jullie zorgen dat de kinderen contact blijven houden met jullie beiden. 
Tijdens de mediation staan jullie stil bij jullie nieuwe rol die jullie bindt in de toekomst: de rol van ouder. Hoe zorgen jullie er samen voor dat jullie beiden ouder zijn en blijven voor jullie kinderen? Hoe worden jullie partner in ouderschap?

Ouderschapsplan en scheidingsconvenant

Een scheiding is vaak een emotionele marathon. Onder (vaak) grote druk moet je afspraken met elkaar maken, naar elkaar luisteren, elkaar proberen te begrijpen en elkaar wat gunnen. Dat is niet altijd makkelijk. Ik begeleid het gesprek, zodat jullie met en voor jullie kinderen een goed ouderschapsplan kunnen maken. Dit ouderschapsplan voegt de advocaat toe aan het scheidingsconvenant wat ingediend wordt bij de rechtbank. 

Naast het ouderschapsplan maken jullie een scheidingsconvenant. Hierin spreken jullie belangrijke praktische en juridische zaken af. Wat doen jullie bijvoorbeeld met het pensioen, partneralimentatie, gezamenlijke schulden of de hypotheek op de woning? Ik help jullie om over deze punten samen afspraken te maken.  Als jullie de afspraken hebben gemaakt die nodig zijn om uit elkaar gaan, dan volgt een tekenafspraak met de advocaat. Zij dient de stukken in bij de rechtbank en houdt jullie op de hoogte van de voortgang. 

Vechtscheiding? SCHIP-aanpak!

Sommige relatiebreuken ontwikkelen zich tot een vechtscheiding. Een strijd waarbij het niet meer lukt om tot elkaar te komen en nog de goede bedoeling van de ander te zien. Ik werk met de SCHIP-aanpak, een methodiek die ingezet wordt om vechtscheidingen te doorbreken. Het doel is om opnieuw met elkaar te verbinden door naast het conflict ook aandacht te hebben voor de verliezen die jullie hebben geleden. 

Uit elkaar? APK  na een jaar!

Het moment waarop jullie afspraken met elkaar maken is vaak beladen, net na jullie keuze om te stoppen. Vaak is dat het enige moment waarop jullie onder begeleiding met elkaar praten. Hebben jullie een mediationtraject afgerond bij Over de IJssel Mediaiton? Dan krijg je na een jaar een uitnodiging voor een gratis APK gesprek: hoe gaat het nu met jullie? Gaat het zoals jullie voor ogen hadden? Wat willen jullie met elkaar bespreken?

Kosten

De kosten voor een mediation gesprek zijn € 125,00 per uur.

Afhankelijk van het inkomen kan gesubsidieerde mediation mogelijk zijn. 

Het kennismakingsgesprek van 0,5 uur is kosteloos.

Na een jaar ontvangen jullie een uitnodiging voor een gratis APK van 1 uur.

Locatie

Samen spreken we een locatie af. Je kunt meer lezen over de locaties.

Bij een locatie op afstand kunnen extra kosten gerekend worden zoals kilometer vergoeding.

Tip Villa Pinedo; een prachtige site door kinderen van gescheiden ouders aan andere kinderen, ouders en familie uit gebroken gezinnen. Zij vertellen hoe scheiden voor hen is en wat zij nodig hebben. Bijvoorbeeld in bovenstaand filmpje. Villa Pinedo heeft ook een mooi boek geschreven met wijze en inspirerende tips voor scheidende ouders; hoe blijf je samen ouder?

"Opeens ben je nog wel aan elkaar verbonden als ouder, maar niet meer als partner. Hoe doe je dat goed? Hoe voorkom je dat je je partnerbril opzet als het om de kinderen gaat?"


Over de IJssel Mediation, Coaching en Training gebruikt cookies met het doel het aantal bezoekers en de soort bezoekers in kaart te brengen.