Vechtscheiding? SCHIP-aanpak helpt!

Echtscheiding geeft rouw
Een aanzienlijk deel van de echtscheidingen escaleert tot een vechtscheiding. Een situatie die vaak niet door de partners is gekozen, waarbij kinderen veelal de dupe zijn en waarin professionals vaak vastlopen.

Echtscheiding geeft rouw. Deze rouw wordt meestal individueel beleefd en gevoeld. Vaak wordt voorbijgegaan aan wat beiden daadwerkelijk hebben verloren. Het woord vechtscheiding heeft de focus op het conflict al in zich. De onderliggende verliesaspecten van de echtscheiding komen daardoor minder in beeld. De SCHIP-aanpak heeft oog voor het verlies én voor het conflict.

De SCHIP Aanpak
De SCHIP-aanpak kent vijf fases. Iedere letter van SCHIP staat voor een fase: Samenkomen, Conflict- en Verliesverheldering, Helpend horen, Integratie en Partners in ouderschap. De SCHIP-aanpak richt zich op het rouwtraject nadat de relatie is beëindigd. Dit doorlopen jullie als partners samen. Er wordt stil gestaan bij wat ieder heeft verloren, elkaars kwetsuren en het geschonden vertrouwen. Het doel is dat jullie als partners opnieuw met elkaar verbinden, maar dan als ouders in partnerschap.

Mensen beginnen hun relatie vaak met veel liefde, idealen en goede moed.  Bij het beëindigen van een relatie zou het eigenlijk vanzelfsprekend moeten zijn om ook in alle zorgvuldigheid en respect naar elkaar weer uit elkaar te gaan. Helaas is dit niet zo vanzelfsprekend omdat pijn en verlies vaak weinig aandacht krijgen.

Wordt partners in ouderschap
Het is misschien een van de meest hardnekkigste misvattingen dat ex-partners elkaar moeten loslaten. Dit is namelijk een onmogelijke opdracht aangezien je elkaar tot in lengte van dagen op alle hoogte en dieptepunten in het leven van je kinderen en van elkaar, gaat tegenkomen. Vandaar dat de SCHIP-aanpak er met name op gericht is de ouders/ex partners opnieuw met elkaar te verbinden. Een verbinding die recht doet aan de nieuw ontstane situatie. Het spreekt voor zich dat dit geen eenvoudige opdracht is. Het betekent hard werken en bovenal dat jullie beiden gemotiveerd zijn om dit te bereiken. Maar als dit lukt worden de kinderen gevrijwaard van de keuze tussen papa of mama.

De SCHIP-behandelaar kan hierbij behulpzaam zijn. Wil jij een complexe scheiding voorkomen of zijn jullie in een vechtscheiding terecht gekomen en willen jullie dat het stopt? Neem dan contact met me op.


Kosten

De kosten voor een SCHIP gesprek zijn € 85,00 per uur. 

Het kennismakingsgesprek van 0,5 uur is kosteloos.

Locatie

Samen spreken we een locatie af. Je kunt meer lezen over de locaties.

Bij een locatie op afstand kunnen extra kosten gerekend worden zoals kilometer vergoeding.

Over de IJssel mediation en coaching Zutphen

"Een vechtscheiding is niet waar je zo bewust voor kiest. Het lijkt wel een web waar je samen in verstrikt raakt. In de SCHIP-aanpak gaan jullie samen aan de slag met het conflict én met het verlies wat jullie geleden hebben."

Over de IJssel Mediation, Coaching en Training gebruikt cookies met het doel het aantal bezoekers en de soort bezoekers in kaart te brengen.