Regievoerder: wil jij meer grip in die moeilijke casussen?

Foto van film van Over de IJssel mediation en coaching

Zit jij (de klant en je netwerk) wel eens met de handen in het haar met die moeilijke casus? Die man die alle hulp afhoudt? Die oude dame die door niemand te benaderen lijkt? Het gezin wat zich steeds niet aan afspraken houdt waardoor de kinderen misschien niet bij hen kunnen blijven wonen?

Over de IJssel Mediation geeft coaching, helpt in jullie casusoverleg en geeft training om meer (in)zicht en (be)grip te krijgen. Je leert zien welk patroon jullie gevangen houdt en je leert kijken hoe je dát patroon doorbreekt. Je leert kijken naar de dynamiek van de klant én wat dit veroorzaakt tussen alle partijen die betrokken zijn.

Bekijk onderstaande animatie voor meer uitleg! Ben je nieuwsgierig? Ik denk graag met jou en jullie mee!

Regievoeren